Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

SafeLine

Το Διαδίκτυο είναι ένα συναρπαστικό μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για επικοινωνία, ενημέρωση και ψυχαγωγία από εκατομμύρια ανθρώπους. Χρησιμοποιείται επίσης όμως και για τη διανομή περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο ή επιβλαβές. Εφόσον ο κυβερνοχώρος δεν έχει εθνικά όρια, παράνομες δραστηριότητες μπορούν εύκολα να βρουν "εικονικό καταφύγιο" σε αυτό το μέσο.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η εξάλειψη από το Διαδίκτυο περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας. Σκοπός μας είναι επίσης και η καταπολέμηση κάθε είδους παράνομου περιεχομένου του Διαδικτύου, σε θέματα πορνογραφίας, ρατσισμού, ηλεκτρονικής χαρτοπαιξίας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και καταναλωτών.

Ο πρωταρχικός ρόλος της SafeLine είναι να παρέχει ένα σημείο επικοινωνίας για τους χρήστες που επιθυμούν την ποινική δίωξη και την αφαίρεση από το Διαδίκτυο παράνομου περιεχομένου. Η SafeLine δέχεται καταγγελίες για περιεχόμενο που συναντάτε στο Διαδίκτυο και το οποίο θεωρείτε παράνομο. Τα μέλη της SafeLine θα εξετάσουν την καταγγελία σας και θα κάνουν τις σωστές ενέργειες για την αναφορά της καταγγελίας στις αρχές για περαιτέρω επεξεργασία. Ο χρήστης που κατέθεσε μια καταγγελία θα μπορεί να πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα της μόλις αυτό είναι επιτρεπτό. Αν κάποιος χρήστης το επιθυμεί μπορεί να κρατήσει την ανωνυμία του. Τα στοιχεία των χρηστών που καταθέτουν καταγγελίες είναι άκρως εμπιστευτικά.

Η SafeLine φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για χρήστες που επιθυμούν να προστατέψουν τους εαυτούς τους καθώς και τις οικογένειες του από παράνομο περιεχόμενο του Διαδικτύου. Γι' αυτό τον σκοπό, η ιστοσελίδα της SafeLine περιλαμβάνει μια συλλογή από συμβουλές για γονείς και παιδιά καθώς και μια λίστα από συνήθεις ερωτήσεις με σκοπό να πληροφορήσει με απλό τρόπο τον χρήστη για διαδικαστικά, νομικά καθώς και τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Τεχνολογικά θέματα περιλαμβάνουν την ύπαρξη φίλτρων λογισμικού που φράζουν σελίδες του Διαδικτύου με επιβλαβές περιεχόμενο. Μια συλλογή από συνδέσμους μπορούν να χρησιμεύσουν σαν αρχή της περιπλάνησης σας για θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου.

Νομικό πλαίσιο

Ο βασικός ρόλος της SafeLine είναι ρόλος μεσολαβητού μεταξύ των πολιτών και των Ελληνικών αστυνομικών αρχών, λαμβάνοντας τις καταγγελίες των πρώτων και προωθώντας τις στις αρχές. Η δυνατότητα αυτή πηγάζει από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών ως ατόμων και ως συνόλου που προκύπτουν από τους ελληνικούς νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Όπως προβλέπει ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 36, "στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη", και κατά το άρθρο 42, "εκτός από αυτόν που αδικήθηκε και οποιοσδήποτε άλλος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην αρχή της αξιόποινες πράξεις που διώκονται αυτεπαγγέλτως, τις οποίες πληροφορήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο".

Εκτός όμως από την καταγγελία των εγκλημάτων με την οποία ζητείται από τον εισαγγελέα η άσκηση της ποινικής δίωξης, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ιδιώτη η αναγγελία, δηλαδή η γνωστοποίηση απλώς στον εισαγγελέα ορισμένων πραγματικών περιστατικών και η περαιτέρω εκτίμησή τους από τον τελευταίο.

Επομένως, ο πολίτης χρήστης του Διαδικτύου που διαπιστώνει ή θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα είναι παράνομο, έχει το δικαίωμα και την ηθική υποχρέωση να το αναγγείλει.

Όμως ο κάθε ηλικίας χρήστης του Διαδικτύου δεν θα μπορεί εύκολα να στραφεί στις κατάλληλες διωκτικές αρχές. Επιπλέον, ο χρόνος αλλά και η επώνυμη καταγγελία των εγκλημάτων αποτελεί τροχοπέδη στην έγκαιρη και αποτελεσματική καταστολή της εγκληματικότητας στον Κυβερνοχώρο.

Θεωρείται επιτακτική συνεπώς η ανάγκη ύπαρξης μιας Ανοικτής Γραμμής. Tο δικαίωμα δημιουργίας της SafeLine προκύπτει από το Συνταγματικό (μεταξύ άλλων άρθρα 10, 12) δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να αναφέρονται καθένας, ή πολλοί μαζί, εγγράφως στις αρχές, ιδρύοντας ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία με σκοπό την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό το δικαίωμα αποκτά περισσότερη αξία στα πλαίσια του ηλεκτρονικού κόσμου του Διαδικτύου, του οποίου η ανωνυμία, η ταχύτητα και ο παγκόσμιος χαρακτήρας του, τον καθιστούν μέσο διευκόλυνσης εγκληματικής συμπεριφοράς.

Η συνεργασία μεταξύ SafeLine και Ελληνικών αρχών στηρίζεται στην διαπίστωση της υποχρέωσης της Πολιτείας για άμεση αρωγή και ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων, και αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση όλων των πολιτών με τη σειρά τους να διευκολύνουν το έργο της για την αναγνώριση και προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου.

To νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί η SafeLine θα είναι οι διατάξεις του Συντάγματος, του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας (όπως αναλύθηκε παραπάνω).

Η ουσιαστική δράση της εξάλλου θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα τους νόμους 2472/1997 και 2774/1999 σχετικά με τη χρονική διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων και του τρόπου και προϋποθέσεων επεξεργασίας και ανακοίνωσής τους.

Η ουσιαστική δράση της SafeLine θα διέπεται ακόμη από τις διατάξεις του Νόμου 2225/1994 περί του απορρήτου των επικοινωνιών, οι οποίες θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία μεταξύ SafeLine και χρηστών του Διαδικτύου.
Αντικείμενο

Επειδή ο αριθμός των εγκλημάτων που είναι δυνατό να διαπραχθούν στο Διαδίκτυο είναι συγκρίσιμος με αυτόν του "φυσικού κόσμου", η SafeLine θα δέχεται κάθε καταγγελία για παράνομο περιεχόμενο.

Διαφοροποίηση όμως, θα υπάρξει ως προς τα εγκλήματα των οποίων η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως και αυτών που ασκείται κατ' έγκληση, καθώς για κάποια εγκλήματα, όπως για παράδειγμα αυτό της εξύβρισης (αρ. 361 Π.Κ.), απαιτείται η καταγγελία τους:

1. από τον αμέσως από την αξιόποινη πράξη παθόντα (αρ. 118 Π.Κ.), δηλαδή τον φορέα του έννομου αγαθού, που προστατεύεται από την οικεία ποινική διάταξη και προσβάλλεται αντίστοιχα με την εγκληματική πράξη, ή
2. από τον αδικηθέντα, δηλαδή αυτόν που ζημιώθηκε με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα από το έγκλημα, ο οποίος δεν είναι, όμως συγχρόνως και παθών.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα είναι δυνατή η προώθηση των καταγγελιών από τη SafeLine προς τις αστυνομικές αρχές αλλά απαιτείται η υποβολή της έγκλησης απευθείας από τον παθόντα ή/και αδικηθέντα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις σημαντικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα εγκλήματα στο Διαδίκτυο, των οποίων η καταπολέμηση παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των πιο ευαίσθητων ομάδων (παιδιά, μετανάστες, κλπ):
Πορνογραφία Ανηλίκων:

* αρ.348Α του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του Ν. 3625/2007. Η διάταξη έχει ως εξής: 1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με τη χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4. Οι πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν τελέσθηκαν κατ` επάγγελμα και κατά συνήθεια β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος. Αν η πράξη της περίπτωσης β1 είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη."
* Ν.5060/1931 σχετικά με τα αδικήματα τύπου και τα άσεμνα δημοσιεύματα, που εφαρμοζόταν σε συνδυασμό με τα άρθρα του ΠΚ μέχρι την τελευταία τροποποίηση,
* Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει κυρωθεί και από την Ελλάδα με το Ν. 2101/1992, όπου ρητά ορίζεται ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν την εκμετάλλευση των παιδιών για την παραγωγή θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα.

Ρατσισμός και βία:

* Σύνταγμα της Ελλάδας: Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
* αρ.330 Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι όποιος χρησιμοποιώντας σωματική βία ή απειλή σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης εξαναγκάζει άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή για τις οποίες ο παθών δεν έχει υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Τρομοκρατία:

* N.1789/1988 με τον οποίο κυρώθηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταστολή της τρομοκρατίας,
* Ν.2928/2001 με τον οποίο τροποποιείται το αρ. 187 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με τις εγκληματικές οργανώσεις,
* Ν.3034/2002 με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τοπικα όρια

Οι Ελληνικοί ποινικοί νόμοι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα, εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς καθώς και για πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκε (αρ.6 ΠΚ). Στην περίπτωση των εγκλημάτων που τελούνται στο Διαδίκτυο, ως τόπος τέλεσης του εγκλήματος μπορεί να θεωρηθεί είτε ο τόπος από όπου η ηλεκτρονική σελίδα μπορεί να αναγνωσθεί, που αυτό στην πράξη σημαίνει κάθε χώρα στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, είτε ο τόπος όπου φιλοξενείται από τον παροχέα πρόσβασης στο Διαδίκτυο η συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα.

Σε κάθε περίπτωση που η υπόθεση παρουσιάζει στοιχείο αλλοδαπότητας και δεν είναι δυνατή η άμεση επέμβαση των Ελληνικών διωκτικών αρχών θα αντιμετωπίζεται κυρίως με την συνεργασία της SafeLine και των αντίστοιχων hotlines του εξωτερικού. Όπου κρίνεται αναγκαία, θα υπάρχει πάντα η αμέριστη συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών διωκτικών αρχών και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και διεθνών, όπως της Europol και της Interpol για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων στο Διαδίκτυο.

http://www.safeline.gr