Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην καθημερινότητα του ανθρώπου

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην καθημερινότητα του ανθρώπου


Παρουσίαση του προβλήματος

Το θέμα που διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη είναι η χρήση και η επιρρόη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από την παλιά μέχρι τη σημερινή εποχή. Ακόμη στη συγκεκριμένη έρευνα θα αναφερθούν οι συνέπειες που διαχρονικά έχουν επιφέρει στις ζωές των ανθρώπων. Οι μεταβλητές του προβλήματος είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η ιστορική αναδρομή στη χρήση τους στην καθημερινότητα του ανθρώπου.Παρουσίαση του σκοπού της έρευνας

Οι στόχοι που επιδιώκει να ικανοποιήσει η εργασία αυτή είναι να παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στη ζωή του ανθρώπου. Επίσης μέσα από ειδικό ερωτηματολόγιο θα γνωστοποιηθούν οι απαντήσεις κάποιων ατόμων για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και οι απόψεις τους πάνω σε αυτούς. Επιπροσθέτως θα αναλυθούν τα βασικά στοιχεία και το υλικό τους.Παρουσίαση των κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετεί η έρευνα

Ο ηλεκτροονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως από ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται πληροφορίες. Τα βασικά στοιχεία του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η κεντρική μνήμη, οι μοναδές εισόδου-εξόδου και οι περιφερειακές συσκευές. Συνίσταται από το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών.

Οι άνθρωποι επινόησαν κατά την αρχαιότητα και το Μεσαίωνα διάφορες συσκευές για να μετρούν το χρόνο ή για να μετρούν τις φαινόμενες μετακινήσεις των αστεριών ως βοήθημα στα θαλάσσια ταξίδια τους ή για άλλες χρήσεις.

Με την πρόοδο των μαθηματικών, ειδικά μετά το 17ο αιώνα, έγινε προσπάθεια από κάποιους να κατασκευάσουν μηχανές υπολογισμών.

Ο πρώτος υπολογιστής γενικής χρήσης ονομάστηκε ENIAC. Ήταν η επινόηση μιας μηχανής γενικού σκοπού που θα μπορούσε να λύνει προβλήματα διαφόρων ειδών.

Οι δύο βασικοί τύποι υπολογιστών είναι οι ψηφιακοί και οι αναλογικοί. Άλλοι τύποι όπως οι κβαντικοί είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Σημαντική σχεδιαστική εξέλιξη στους ψηφιακούς υπολογιστές ήταν η εισαγωγή του δυαδικού συστήματος ως τρόπου αναπαράστασης πληροφορίας στο εσωτερικό του υπολογιστή το 1941. Αυτή η εξέλιξη απαλλάσσει τους υπολογιστές από την ανάγκη χρήσης πολύπλοκων μηχανισμών που απαιτούνταν για την επεξεργασία πληροφοριών κωδικοποιημένων με άλλα αριθμητικά συστήματα όπως το δεκαδικό σύστημα.

Η ικανότητα του να προγραμματιστεί ένας υπολογίστης προμηθεύοντάς τον με ένα σύνολο εντολών προς εκτέλεση, χωρίς να χρειαστεί να αναδιαμορφωθεί η φυσική διάταξη του, είναι ένα θεμελιώδες σχεδιαστικό στοιχείο των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό το χαρακτηριστικό επεκτάθηκε όταν οι υπολογιστές μπόρεσαν να ελέγξουν δυναμικά την ροή της εκτέλεσης των εντολών ενός προγράμματος βασιζόμενοι σε ενδιάμεσα αποτελέσματα του υπολογισμού.

Κατά τη διάρκεια εκτέσης ενός υπολογισμού, είναι συχνά χρήσιμο να αποθηκεύσουμε ενδιάμεσα αποτελέσματα για να τα χρησιμοποιήσουμε μετά σε άλλους υπολογισμούς. Η απόδοση πολλών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθορίζεται σημαντικά από την ταχύτητα με την οποία μπορούν να διαβάσουν τιμές από τη μνήμη και να γράψουν τιμές σ’αυτήν, καθώς και από τη συνολική της χωρητικότητα. Αρχικά, η μνήμη χρησιμοποιούνταν μόνο για την αποθήκευση ενδιάμεσων τιμών κατά την εκτέλεση ενός υπολογισμού αλλά κατά την δεκαετία του 1940 εφαρμόσθηκε η ιδέα ότι το ίδιο το πρόγραμμα θα μπορούσε να αποθηκευτεί στη μνήμη αυτή. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην ανάπτυξη του πρώτου υπολογιστή με αποθηκευμένο πρόγραμμα, που είναι και ο τύπος του σύγχρονου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διαμόρφωση της υπόθεσης της έρευνας

Στη σημερινή εποχή, όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός των ανθρώπων που αποκτούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αφού έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Η υπόθεση λοιπόν για την έρευνα αυτή είναι ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για ψυχαγωγία και ενημέρωση ή εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Ακόμη ότι τον χρησιμοποιούν για περισσότερο από μια ώρα την ημέρα. Επίσης μέσω της έρευνας υποθέτουμε ότι τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπερτερούν των μειονεκτημάτων και οι περισσότεροι άνθρωποι το υποστηρίζουν, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Περιγραφή των ορίων-περιορισμών της έρευνας

Για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμενη έρευνα μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε άτομα ηλικίας 15-25 ετών. Ο αριθμός των ανθρώπων που ρωτήθηκαν ήταν 23. Το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε η μελέτη ήταν τέσσερις εβδομάδες. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην εργασία θα γίνει αναλογικά.Περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε ο ερευνητήςΔιάγραμμα ροής

↓ Σχεδιασμός ερωτηματολογίων

↓ Μοίρασμα ερωτηματολογίων

↓ Συγκέντρωση ερωτηματολογίων

↓ Επεξεργασία και καταγραφή απαντήσεων

↓ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναλογικάΣυμπεράσματαΣτην ερώτηση: 1) Έχετε Η/Υ στο σπίτι σας;

Οι 20 απάντησαν ναι i) οι 10 στους 23 για αναζήτηση πληροφοριών και οι υπόλοιποι 10 για παιχνίδι και ψυχαγωγία.

Οι 3 απάντησαν όχι ii) οι 2 στους 23 δεν ασχολούνται ιδιαίτερα και ο 1 στους 23 γιατί δεν του έχουν αγοράσει οι γονείς του.

Στην ερώτηση: 2) Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείται τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή;

Οι 7 στους 23 απάντησαν Α) περίπου μισή ώρα τη μέρα.

Οι 12 στους 23 απάντησαν Β) 1-2 ώρες.

Ο 1 στους 23 απάντησε Δ) παραπάνω από 4 ώρες.

Ο 1 στους 23 απάντησε Ε) καθόλου.

Στην ερώτηση: 3) Για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε τον Η/Υ εκτός σπιτιού;

Κανένας δεν απάντησε Α) για επαγγελματικούς λόγους.

Οι 18 στους 23 απάντησαν Β) για διασκέδαση.

Οι 5 στους 23 απάντησαν Γ) για άλλο λόγο.

Στην ερώτηση: 4) Ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά στον Η/Υ; (αναφέρετε 3 και το περιεχόμενο τους)

Οι 11 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται το MSN (για συνομιλία).

Οι 15 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται το facebook (για διασκέδαση).

Οι 12 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται το YouTube (για μουσική και βίντεο).

Οι 11 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται το google και google earth (για αναζήτηση πληροφοριών και ψυχαγωγία).

Οι 3 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται το troktiko (για ενημέρωση).

Οι 3 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται το metrospor και sport24 (για την ενημέρωση όσων αφορά τα αθλητικά).

Οι 5 στους 23 απάντησαν ότι επισκέπτονται ιστοσελίδες με παιχνίδια ή άλλο περιεχόμενο.

Στην ερώτηση: 5) Πώς σας έχει βοηθήσει/επηρεάσει ο Η/Υ στην καθημερινότητά σας;

Οι 5 στους 23 δήλωσαν ότι τους έχει βοηθήσει αρκετά σε όλα.

Οι 18 στους 23 δήλωσαν ότι τους έχει επηρεάσει αρνητικά.

Στην ερώτηση: 6) Πόσο καιρό ασχολείστε με τους Η/Υ;

Οι 4 στους 23 απάντησαν Α) 1-2 χρόνια.

Οι 3 στους 23 απάντησαν Β) 2-3 χρόνια.

Οι 13 στους 23 απάντησαν Γ) παραπάνω από 3 χρόνια.

Οι 3 στους 23 απάντησαν Δ) λιγότερο από 1 χρόνο.

Στην ερώτηση: 7) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών; (αιτιολογίστε)

Οι 23 στους 23 απάντησαν ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Η/Υ είναι η γρήγορη μετάδοση πληροφορίας και η πλήρης ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Στην ερώτηση: 8) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο μειονέκτημα των Η/Υ; (αιτιολογίστε)

Οι 23 στους 23 απάντησαν ότι είναι η επικινδυνότητα αφού κάποιοι μπορούν να πάρουν στοιχεία ενός ατόμου μέσω του υπολογιστή, και οι σχέσεις είναι απρόσωπες.

Στην ερώτηση: 9) ‘Έχετε κάποια πιστοποίηση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών;

Οι 5 στους 23 απάντησαν πως έχουν κάποια πιστοποίηση στη χρήση των Η/Υ.

Οι 18 στους 23 απάντησαν πως δεν έχουν κάποια πιστοποίηση στη χρήση των Η/Υ.

Στην ερώτηση: 10) Από ποια ηλικία πιστεύετε ότι θα ήταν καλό για ένα παιδί να έρθει σε επαφή με τους Η/Υ; (αιτιολογίστε)

Οι 9 στους 23 δήλωσαν ότι θα ήταν καλό για ένα παιδί να έρθει σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την πρώτη γυμνασίου και μετά , δηλαδή όταν θα μπουν στην εφηβεία.

Οι 8 στους 23 δήλωσαν ότι θα ήταν σωστό για το παιδί να έρθει σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από ηλικία 8-11 ετών.

Οι 6 στους 23 δήλωσαν ότι θα ήταν καλό για το παιδί να ασχοληθεί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή 5-7 ετών διότι θεωρείται αναγκαίο στις μέρες μας.

Στην ερώτηση: 11) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η συμβολή των Η/Υ στη σημερινή εποχή και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας;

Οι 20 στους 23 απάντησαν ότι η συμβολή των Η/Υ στη σημερινή εποχή είναι πολύ μεγάλη.

Οι 3 στους 23 απάντησαν ότι η συμβολή των Η/Υ στη σημερινή εποχή είναι μηδαμινή.

Στην ερώτηση: 12) Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν από τους γονείς για την προστασία των παιδιών από ακατάλληλα περιεχόμενα ιστοσελίδων στο Internet;

Οι 21 στους 23 απάντησαν ότι θα πρέπει να παρθούν αυστηρά μέτρα για την προστασία των παιδιών όπως φίλτρα,ειδικοί κωδικοί κ.α

Οι 2 στους 23 δήλωσαν ότι δεν χρειάζεται να παρθούν μέτρα προστασίας για τα παιδιά.Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα στο μέλλον από άλλους μελετητές/ερευνητές.

Θα πρέπει οι έρευνες για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να συνεχιστούν και από άλλους ερευνητές αφού η εξέλιξή τους δεν σταματάει. Θα πρέπει να συνεχιστεί η μελέτη για τα άτομα που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, για πόση ώρα, για ποιο λόγο, και ποια είναι η γνώμη τους στο θέμα, κυρίως στη χρήση του από παιδιά μικρής ηλικίας, ποια θα ήταν τα κατάλληλα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν για την προστασία και ασφαλή πλοϊγησή τους στο διαδίκτυο.Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε

<<Ηλεκτρονικός Υπολογιστής>>, http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82, 2010